Bc. Martin Kopeček - předseda a hlavní trenér      

mkopecek@gmail.com, telefon 776463261

Tréninky na hale ZŠ Janáčkovo náměstí 17, Krnov:

minivolejbal - pondělí - 15:00 - 16:30
                                - středa - 15:00 - 16:30
žačky a juniorky - pondělí a středa - 16:30 - 18:00                                                                            - pátek 16:00 - 17:30


platby a povinnosti:

číslo účtu:  9751250001/5500                                                            variabilní symbol je rodné číslo hráče/ky

Výše plateb: hráči minivolejbalu - 800 Kč / rok

                              mladší žačky - 1200 Kč/ rok

                              starší hráči hrající soutěž KP -1600 Kč / rok   

                              reprezentační hráči ZŠ Janáčkovo - 200 Kč /rok

Kontaktujte nás