Mgr. Martin Kopeček - předseda oddílu a kontaktní osoba
                                IČO: 05428173
                                adresa: Budovatelů 3, Krnov, 79401
                                číslo oddílu: 8001504
            kontakt: 
                          mkopecek@gmail.com, telefon 776463261

PLATBY: do konce září aktuálního roku
číslo účtu: 9751250001/5500 (Raiffeisen Bank)
(do zprávy prosím uveďte jméno a příjmení hráče/hráčky)

Výše plateb:  minivolejbal (chlapci i dívky) - 800 Kč / rok
                  žactvo (chlapci i dívky) - 1200 Kč/ rok
                  kadetky/ti a juniorky/junioři - 1500 Kč / rok 
slevy: sourozenci - 200,- sleva na osobu 

Stanovy spolku  VO Slezská orlice, z. s.

 

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

VO Slezská orlice, z. s.  (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Krnově.

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili trenéři volejbalu k aktivní činnosti na podporu, popularizaci a rozvoj sportu mládeže ve městě a v celém okrese.

Čl. 3 
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. a) provozování sportu a obdobné činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit. Tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 2. b) vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních, sportovních, etických a mravních pravidel
 3. c) sdružování mládeže za účelem turnajových soutěží ve volejbale    
 4. d) rozšíření povědomí o volejbalu mezi veřejností,
 5. e) práce s mládeží od 6 do 18 let a její rozvoj v oblasti sportu,
 6. f) zavedení minivolejbalu v okrese pro ZŠ
 7. g) udržování přiměřeného počtu trenérů a funkcionářů
 8. h) podpora vzdělávání trenérů a jejich asistentů

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. a) pravidelné tréninkové jednotky pro mládež přiměřené jejich věku
 2. b) pravidelné pořádání turnajů pro mládež z celého okrese
 3. c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
 4. d) pravidelné pořádání vícedenních soustředění    
 5. e) pravidelné pořádání minivolejbalových turnajů a turnajů pro ZŠ


Kontaktujte nás