MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍCH ŽAČEK KRNOV 26. - 28. 9. 2020

Volejbalisté Slezské Orlice hostili tak velkou akci poprvé a důkladná příprava se vyplatila. Celkem jednadvacet týmů i s doprovodem rodičů, fanoušků a trenérů se
tři dny pohybovala po Krnově a hrála paralelně ve třech tělocvičnách (hala ZŠ Janáčkovo náměstí + tělocvična SPGŠ a Gymnázia). Celá akce probíhala bez
větších problémů a s minimem komplikací. I náročné podmínky hygienických
požadavků na desinfekci třech tělocvičen a všech prostor se podařilo splnit.
Opakovaně to oceňovali téměř všichni účastníci, přičemž zapomínali, že právě
jejich optimismus a pohodový přístup velmi výrazně pomáhal. Díky této šťastné kombinaci odjížděli týmy nadšené a s úsměvem.

Nejšťastnější byli samozřejmě vítězné týmy. Zlato a unikátní pohár si odvezl tým Hlincovka, stříbro tým Tábor a bronz Brno. Vždy trochu bolestivé 4. místo získal
tým vedoucího soutěže, tedy Mikulova Praha.

Velmi citelně přispěla i podpora místních živnostníků, firem a jednotlivců. Týmy žasly nad uvítacím balíčkem, v průběhu turnaje pravidelně doplňovaným pitným režimem, různými drobnostmi zdarma a závěrečnými cenami a dary, které dostali jak hráči, tak trenéři. Předávání cen mělo patřičnou úroveň. Medaile a ceny předávali starosta a místostarosta Města Krnova se správnou kombinací důstojnosti i humoru a ti, kteří
měli proslov k nastoupeným týmům, se výborně vyrovnali se zlobícím mikrofonem.

Dovoluji si touto cestou ještě jednou a naposledy poděkovat všem hráčkám,
trenérům, organizátorům, pomocníkům, rodičům, zástupcům města a sponzorům,
kteří se na akci podíleli. Děkuji personálu a vedení všech tří škol, které byly
ochotné nám prostory dát ty tři dny k dispozici. Děkuji vedoucímu celého
mistrovství Martinu Lepičovi za to, že nám akci svěřil. Děkuji zkrátka všem
za pomoc, bez které by tato nádherná a asi neopakovatelná akce neproběhla.

Fotodokumentace, videa a další komentář sledujte zde
nebo na facebookových stránkách oddílu

NAŠE SPONZORY NAJDETE ZDE, STAČÍ KLIKNOUT NA ODKAZ

T U R N A J   F I N A N Č N Ě   PODPOŘILI

T U R N A J   P O D P O Ř I L I   H M O T N Ý M   D A R E M